Friday, March 14, 2014

Hãy nhẫn nhịn khi chúng ta +++++

Nếu mỗi khi giận dỗi cãi nhau ta bớt đi một chút tự ái cá nhân và thêm vào đó là một chút nhẫn nhịn thì có lẽ mọi chuyện sẽ theo một chiều hướng tốt hơn

No comments:

Post a Comment