Wednesday, March 12, 2014

Điều đáng sợ nhất không phải là .... +

Điều đáng sợ nhất không phải là: người bạn yêu thương rất nhiều bỏ bạn ra đi, mà đằng sau cuộc chia li ấy là vô vàn những khoảng trống, những điều còn đang dang dở của cả hai đã từng vun đắp

No comments:

Post a Comment