Sunday, March 16, 2014

Gật đầu đồng ý yêu một người

Khi đã gật đầu đồng ý yêu một người thì tức là bạn hãy quên cmn cái quá khứ u tối của người ấy đi, đúng hơn chính bạn là người sẽ giúp người ta quên đi những cái mệt mỏi mất mát ấy. Chứ đừng động tý lôi nó ra đày đoạ bôi nhục người ta, bạn không biết họ đau đớn thế nào đâu


No comments:

Post a Comment