Sunday, March 16, 2014

NẾU EM LÀM ĐƯỢC THÌ ANH CHỜ EM

Em đi chơi với ai cũng được, nhưng ở mức độ bạn bè là được
Em tụ tập ăn uống cũng được, nhưng đừng say xỉn là được
Em về muộn cũng được, nhưng nhớ gọi điện cho anh là đượcNẾU EM LÀM ĐƯỢC THÌ ANH CHỜ EM

No comments:

Post a Comment